Årsmöte i Gotlands badmintonförbund 26 november 2023 kl. 13.00

Gotlands badmintonförbunds styrelse kallar härmed representanter för badmintonföreningarna på Gotland till förbundets årsmöte den 26 november kl. 13.00 i Visby Rackethall.

Varje förening får enligt förbundets stadgar utse ett eller två ombud till mötet, men naturligtvis välkomnar vi alla som är aktiva i en badmintonförening här på ön och som vill delta. Vid mötet har varje deltagande förening en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar.

Vid årsmötet kommer sedvanliga ärenden att behandlas, bl.a. årets verksamhetsberättelse med årsredovisning, styrelsens verksamhetsplan för nästa år och val av ledamöter till styrelsen. Fullständig ärendeförteckning och övriga årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på den här hemsidan innan mötet.

Välkomna!

/ Styrelsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.