Värdegrund

Inom idrottsrörelsen, och inom Gotlands Badmintonförbund, råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 

Vi rekommenderar att gå och läsa Riksidrottsförbundets samlade information om Trygg idrott. Här finns bland annat information om visselblåsarfunktion och hur du kommer i kontakt med Idrottsombundsmannen vid eventuella missförhållanden.

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta dokument kan vägleda idrottsföreningarna i den hanteringen.